Informacje o locie

 

Jak lata balon?

 

Balon na ogrzane powietrze jest aerostatem, unosi się na prostych zasadach fizyki. Ciepłe powietrze jest lżejsze(rzadsze) od zimnego. W trakcie lotu temperatura w górnej części czaszy powłoki wynosi od 70 do 90 stopnie Celcjusza . Balon przemieszcza się wraz z masą powietrza, w której się znajduje. Sterowanie balonem jest dość skomplikowanym procesem. Na różnych wysokościach wiatr wieje w różnych kierunkach. Pilot znając komunikaty meteo dotyczące kierunków wiatrów zmienia wysokość lotu tak by poruszać się w pożądanym kierunku. Im większy jest balon tym większa jest jego nośność( balon jest w stanie unieść więcej ciężaru). Balon zbudowany jest ze specjalnych materiałów, które nie przepuszczają powietrza, są niepalne i wytrzymują wysoką temperaturę. Paliwem wykorzystywanym w balonach jest propan techniczny. Palnik do podgrzewania powietrza w powłoce ma dużą moc, jego płomień osiąga kilku metrów w głąb czasy i wytwarza temperaturę kilkuset stopni Celsjusza.

 

W jakich warunkach może odbyć się lot?

 

Loty odbywają się w wybranym miejscu przez pasażera jeśli tylko pozwalają na to warunki terenowe, meteorologiczne i prawne. Usługodawca dostosowuje się do klienta, lecz ze względów bezpieczeństwa ostateczna decyzja co do miejsca lotu jest w rękach pilota. Wszystkie zgody do lotów swobodnych organizuje pilot.

 

Aby wykonać lot balonem niezbędne jest pole o wymiarze 50 m x 50 m, suche i pozbawione wszelkich przeszkód terenowych. Spełnione muszą być również warunki meteorologiczne określone prawnie. Nie może występować zagrożenie opadem, czy też burzą. Prędkość wiatru nie może przekraczać 5 m/s (ok. 20km/h). Nie mogą występować mocne mgły, zaś widzialność minimalna musi wynosić 2000 m/2000 m. Temperatura powietrza nie może przekraczać 30 stopni Celsjusza.

Loty w okresie lata mogą być wykonywane do 2-3 godz. po wschodzie słońca i 2-3 godz. przed zachodem słońca ze względu na pionowe ruchy mas powietrza, wynikłe z ogrzania ziemi tzw. termikę.

Każdy lot uwieńczony jest lampka szampana, oraz ceremonią chrztu „baloniarza”. Po ukończeniu ceremonii chrztu każdy uczestnik lotu otrzymuje okolicznościowy certyfikat „Pierwszego lotu balonem”